Bond van Zangverenigingen Gereformeerde Gemeenten

Inventarisatie Bondsdag BZGG

Dit jaar worden er door de BZGG twee Bonsdagen georganiseerd. Dit in tegenstelling tot eerdere jaren toen er één Bondsdag was in 'de Doelen' te Rotterdam.
 
Het gaat om de volgende Bondsdagen:
     - Zuid    => Brouwershaven op D.V. 16 maart 2024
     - Noord => Hasselt op D.V. 20 april 2024

Kijk voor verdere info over die twee dagen in de agenda op onze website.
 
Na een evaluatie zullen we t.z.t. een nieuwe inventarisatie onder de aangesloten koren houden. Zodra daar meer over bekend is zal dat aan die koren worden meegedeeld.

Bestuur BZGG.