Bond van Zangverenigingen Gereformeerde Gemeenten

ACTIVITEITEN BZGG

De onderstaande activiteiten worden vanuit de BZGG georganiseerd:

Bondsdag

Eens per 5 jaar wordt door de BZGG een Bondsdag georganiseerd. In het jaar dat deze gepland was, kon het helaas niet doorgaan. Al vele jaren werd deze gehouden in concertgebouw 'de Doelen'  te Rotterdam.
Helaas is het niet mogelijk om de eerstvolgende Bondsdag, gepland voor DV 2024, als één dag in één gebouw te organiseren. Voor de komende Bondsdag is er gekozen voor een kerk in Brouwershaven en Hasselt.
De aangesloten koren, die zich hebben opgegeven, zullen op die dagen in grote koorgroepen zingen.

Projectkoor

In de jaren dat er geen Bondsdag is het de bedoeling dat er een Projectkoort opgestart wordt, met muziek rond een thema.  Vroeger was dit het 'Groot Samengesteld Koor'(GSK).
Als voorbereiding worden er dan ongeveer 10 repetities gehouden op zaterdagmorgen en sluiten we af met 1 of 2 concerten. Indien mogelijk wordt er een CD-opname gemaakt. Het eerstvolgende projectkoor hopen we te organiseren in 2025.

Dirigentencursus

Door de BZGG wordt geprobeerd om jaarlijks een dirigentencursus te verzorgen. Afhankelijk van de aanmeldingen is die cursus bedoeld voor beginnende of gevorderde (aankomende) dirigenten.
In deze cursus wordt aandacht besteeds aan o.a. slagtechniek, solfege en muziekgeschiedenis.
De cursusochtenden bestaan voornamelijk uit praktijkopdrachten. Voor de theorie zijn de cursisten aangewezen op zelfstudie.
Als de cursus wordt gehouden is dat in de periode september t/m juni, op een aantal zaterdagochtenden. De locatie wordt meestal afgestemd met de cursisten, zodat onnodige reistijd (en -kosten) wordt voorkomen.
Voor het komende seizoen 2024 - 2025 kan men zich aanmelden via . Ook kan daar informatie worden opgevraagd.

Muziekuitgeverij

De BZGG heeft al vele jaren een eigen muziekuitgeverij met muziek die past bij de identiteit van de Bond.
Via onze webshop is deze muziek te bestellen.
De muziek is daar ook te bekijken via de zichtexemplaren.

Heeft u muziek die mogelijk in aanmerking komt voor uitgave via de BZGG?
Stuur dan een mail naar .