Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten

Over de BZGG

Samen dingen doen is vaak leuker dan alleen. Het is niet alleen leuker, maar ook makkelijker om zaken te verwezenlijken als er gezamenlijk aan gewerkt kan worden. Daarom is in 1947 door een aantal koren de BZGG opgericht.

De BZGG heeft als doel het bevorderen van de beoefening van de zangkunst. Deze zangkunst behoort dienstbaar te zijn aan de verheerlijking van Gods Naam. De Bond probeert dit doel te verwezenlijken door het oprichten en instandhouden van koren, het versterken van de onderlinge band door middel van gezamenlijke uitvoeringen, het verstrekken van informatie en het uitgeven van muziek. Er zijn nu 135 jeugd-, jongeren-, meisjes-, gemengde en mannenkoren aangesloten.

De Bond staat onder toezicht van het Deputaatschap 'Kerk, gezin, jeugd en onderwijs' van de Gereformeerde Gemeenten