Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten

Voorbeeld documenten koor

De BZGG heeft in nauw overleg met de commissie Rechtsvorm van het Deputaatschap bij de Hoge Overheid een aantal modellen opgesteld als handreiking voor de bij haar aangesloten verenigingen. De reden voor het opstellen van deze modellen is tweeledig. In de eerste plaats zijn de modellen bedoeld om de verenigingen binnen het kerkrecht te trekken en in de tweede plaats om zoveel mogelijk uniformiteit van de te gebruiken reglementen te verkrijgen.

 • Uitgebreid model-reglement vereniging
  Verenigingen die onder toezicht staan van een kerkenraad van een Gereformeerde Gemeente maar waarvan de leden voor het groot deel bestaan uit doop(leden) van een ander kerkverband dan de Gereformeerde Gemeenten, zullen door die kerkenraad niet als zelfstandig onderdeel worden erkend. Zij kunnen gebruik maken van het uitgebreide reglement zoals dat gebruikelijk is voor verenigingen die vallen onder het verenigingsrecht.
 • Uitgebreid model-reglement Zelfstandig onderdeel
  Een vereniging wordt door een besluit van de kerkenraad van een Gereformeerde Gemeente erkend als zelfstandig onderdeel. Daartoe moet een verklaring opgemaakt worden die als bijlage is bijgevoegd. De erkenning als zelfstandig onderdeel houdt in dat deze vereniging valt onder het kerkrecht. De meeste leden van deze vereniging zullen (doop)lid zijn van de betreffende gereformeerde gemeente. Verenigingen die voor het merendeel bestaan uit (jong) volwassenen maken gebruik van het uitgebreide model waarbij de vereniging als zelfstandig onderdeel wordt omschreven. Verenigingen die voor het merendeel bestaan uit jongeren/kinderen kunnen gebruik maken van het aparte beknopte model.
 • Beknopt model-reglement Zelfstandig onderdeel
  Een vereniging wordt door een besluit van de kerkenraad van een Gereformeerde Gemeente erkend als zelfstandig onderdeel. Daartoe moet een verklaring opgemaakt worden die onder de toelichting is opgenomen. De erkenning als zelfstandig onderdeel houdt in dat deze vereniging valt onder het kerkrecht. De meeste leden van deze vereniging zullen (doop)lid zijn van de betreffende gereformeerde gemeente. Dit model is bedoeld voor jeugdkoren of jongerenkoren die kiezen voor een eenvoudig model en die als zelfstandig onderdeel zijn erkend.
 • Verklaring voor zelfstandig onderdeel
 • Verklaring instemming met de grondslag