Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten

Groot Samengesteld Koor - GSK

Het GSK is in september 2014 gestart.

In de kerk van Houten is veel gerepeteerd, gezongen, gedirigeerd, gemopperd, gelachen en genoten en uiteindelijk afgesloten met een vlot en goed lopende generale repetitie op 18 april.

In Tiel werd op 25 april de CD opgenomen: Pray for the peace of Jerusalem. Als vanouds was er weer een goede samenwerking met STH records.
Het Christelijk ensemble Filomusica zorgde voor de muzikale ondersteuning terwijl Martin van der Zwan zorgde voor de orgelbegeleiding.

Bij de twee presentatieconcerten kunt u de resultaten live beluisteren: †20 juni 2015 in Rhenen in de Cunerakerk op en in Gouda in de kerk van de Gereformeerde Gemeente op 04 juli 2015.

Bovendien is de opbrengst van de CD bestemd voor het deputaatschap IsraŽl.