Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten

Dirigentencursus

In september is de Dirigentencursus weer van start gegaan met vijftien deelnemers. De cursus wordt gegeven in Dordrecht op zaterdagmorgen, eens in de twee weken. De docenten Paul Heijboer en Gerrieke Verheij geven les in de volgende vakken: solfège, slagtechniek, praktijk en muziekgeschiedenis.

Deze keer zijn er drie workshops:

  1. Koororganisatie door Piet den Uil, op 5 november 2016
  2. Zang door Margreet Rietveld, op 4 maart 2017
  3. Dirigeren door Paul Heijboer, op 15 april 2017

De workshops vinden plaats in de Gereformeerde Gemeente van Dordrecht, Mauritsweg 286, van 9.30 tot 12.00 uur.

De workshops zijn ook toegankelijk voor niet-cursisten; de kosten per workshop zijn € 15 voor niet-leden en € 12,50 voor leden van de BZGG. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij onze Muziekcoördinator Eline Bokkers via muziekcursus@bzgg.nl, graag met vermelding van naam, telefoonnummer, mailadres en koor waarvan men lid is.