Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten

Bestuursleden

Voorzitter / wrnmd. secretaris Zier Verheij, tel. 0703546196, e-mail: z.verheij@gmail.com

Penningmeester Gerrit de Graaff, tel. 0786817029, email: gerritdegraaff@solcon.nl

Muziekco÷rdinator: Eline Bokkers, tel. 0703556654, email: e.bokkers@outlook.com

Zangco÷rdinator: Esther de Bel, tel. 0642950820, email: estherbrouwer@gmx.net

PR-co÷rdinator: Bert Wiltink, tel. 0314353383, email: awiltink@planet.nl

Algemeen lid: Maarten van der Spek, tel. 0613832843, email: maartenendeborahvanderspek@gmail.com

Algemeen emailadres voor het bestuur: secretariaat@bzgg.nl

Correspondentieadres

(ook voor adreswijzigingen en muziekbestellingen):

Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde Gemeenten
p/a Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
Tel.: 0348 489900, email: zangverenigingen@cbgg.nl