Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten

Activiteiten en contactorgaan

De Bond organiseert een drietal grotere landelijke activiteiten, de Bondsdag, het Groot Samengesteld Koor en de Muziekcursus. Hieronder meer over deze activiteiten.

Daarnaast worden er door de koren in de regio’s Koor- en Samenzangavonden georganiseerd.

Het halfjaarlijkse contactorgaan van de Bond heet Asaf.

Bondsdag

Eenmaal per vijf jaar (2003, 2008, 2013 enz.) wordt de Bondsdag georganiseerd. De bondsdag wordt gehouden in de Doelen in Rotterdam, meestal in april. Alle bij de BZGG aangesloten koren kunnen zich hiervoor opgeven. Vele koren doen aan de bondsdag mee. Zowel ’s morgens als ’s middags is de grote zaal van de Doelen goed gevuld met zangers en zangeressen.

Van de dag wordt een (dubbel-)CD gemaakt. De voorbereiding van de bondsdag brengt heel veel werk mee voor de vrijwilligers die daaraan meewerken. Maar het resultaat is een prachtige dag voor alle deelnemers.

> Lees het sfeerverslag van de bondsdag van 2013

Groot Samengesteld Koor (GSK)

Ook eenmaal per vijf jaar (2005, 2010, 2015 enz.) wordt er een GSK georganiseerd. Alle koorleden van de bij de BZGG aangesloten koren kunnen zich hiervoor opgeven. Het aantal deelnemers ligt meestal rond de 250. Het GSK repeteert in het jaar voorafgaand aan de opname een tiental keren om de drie weken op zaterdagochtenden in een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Na afloop wordt er een CD opgenomen van het ingestudeerde repertoire. De GSK CD wordt gepresenteerd op enkele presentatieconcerten. De opbrengst van de CD gaat naar een doel binnen de Gereformeerde Gemeenten.

> Meer informatie over het GSK

Muziekcursus

Een andere activiteit is het organiseren van een Muziekcursus. Leslocatie is een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeenten. De cursus bestaat uit twaalf zaterdagochtenden. Op tien daarvan worden lessen gegeven over Muziektheorie, Muziekgeschiedenis, Solfège en Koorscholing. Op de andere twee worden workshops gehouden, een over Zang en een over Dirigeren. Lessen en workshops worden gegeven door vakbekwame docenten.

> Meer informatie over de Muziekcursus